Så här går det till

Boka din undersökning

Välj stad och boka din undersökning här på hemsidan.

Du får en kallelse

Du får en kallelse till undersökning på posten inom två veckor.

Resultatet

Inom en vecka efter undersökningen kommer resultatet på posten.

Vad händer efter undersökningen?

Inom en vecka efter din undersökning får du ett brev på posten innehållande två dokument. Dels en kopia på röntgenläkarens utlåtande och dels ett brev där undersökningsresultatet förklaras lättförståeligt. Om undersökningen visar misstänkt skada eller sjukdom får du skriftliga råd om hur du kan gå vidare. Observera att Scannakroppen.se inte skriver några remisser för vidare undersökningar eller behandlingar.

Om din prostatascreening visar en misstänkt tumör ringer någon av våra läkare upp och delger svaret samt svarar på uppkomna frågor.